PyScript | پای اسکریپت

دیفیس چیست؟

  • ۵۲

 

به طور کلی دو نوع دیفیس داریم

 

 1_ دیفیس سایت

یک صفحه است که هکر ها بعد از هک کردن سایتی آن را در صفحه اول سایت (index.html) هک شده قرار می دهند

برای ساخت این نوع  قالب دیفیس باید دانش برنامه نویسی وب داشت یا از نرم افزار دیفیس ساز استفاده کرد

به دیفیس تمامی سایت های روی یک سرور مس دیفیس میگویند.

 

2_دیفیس سیستم 

یک صفحه است که هکر ها بعد از هک کردن یک سیستم (ویندوز,لینوکس,اندرید) آن را برای قربانی به نمایش میگذارند

دیفیس برای سیستم معمولا برای خودنمایی(هکر های جوان) یا خراب کاری گذاشته میشود(توسط هکران کلاه سیاه) درصورتی که هکر بخواهد از اطلاعات سیستم استفاده کند سیستم را دیفیس نمیکند تا قربانی متوجه نشود

البطه امکان دارد هکر بعد از دسترسی کامل به اطلاعات به منظور باج خواهی یا به منظور نشان دادن ضعف سیستم سیستم را دیفیس کند